သင္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြကို မလိုအပ္ဘဲ ၀ယ္ေနတုန္းလား ?

သင္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြကို မလိုအပ္ဘဲ ၀ယ္ေနတုန္းလား ?
သင္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြကို လြယ္လြယ္နဲ႔ စြန္႔ ပစ္ေနလား ?
ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ ကမၻာၾကီးကို တေထာင့္တစ္ေနရာကေန ဖ်က္ဆီးေနသူပါ ။

(22)

Category: Yope Stories
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>