”အျမင္ကတ္တဲ႕သူနဲ႕ ခရီးအတူမသြားခ်င္ဘူး ” သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရာ ဘယ္သူနဲ႕ဆိုအတူမသြားခ်င္ဘူးလဲ ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com

Read more

အခ်စ္နဲ႔လူတိုင္းမကင္းဘူး။ ဒါေပမယ္႔ အခ်စ္က ဘာလဲလို႔ေမးလာရင္ အေျဖေတြအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကတယ္။ အခ်စ္ကဘာလဲလို႔ ေမးလာရင္ ဘယ္လိုေျဖမလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com

Read more

ေယာက္်ားေလးေတြက မိန္းကေလးေတြထက္ပိုျပီး အလွအပအေပၚ အရူးအမူးျဖစ္လာၾကျပီလား www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv

Read more

ရခိုင္အေရးကိစၥကို လူငယ္ေတြဘယ္လို ျမင္လဲ? ………………………………………………………… #YOPE_BRAVEVOICE www.yope.com.mm… See More

Read more

လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႕ ဘယ္အရာေတြက အေရးၾကီးလဲ သင့္အျမင္ကေရာ ဘယ္လိုလဲ ?

Read more

လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႕ ဘယ္အရာေတြက အေရးၾကီးလဲ သင့္အျမင္ကေရာ ဘယ္လိုလဲ ?

Read more

ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနၾကတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ အေၾကာင္း သင္ သတိထားမိရဲ႕လား? #YOPE_BRAVEVOICE www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv

Read more