ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Hip Hop ဘယ္လို စခဲ႔သလဲ?

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Hip Hop ဘယ္လို စခဲ႔သလဲ? ………………………………………………. Hip Hop ဂီတကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူငယ္အမ်ားစု ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Hip Hop ဘယ္လိုစခဲ႔သလဲလို႔ ေမးလာခဲ႔ရင္……………… www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com

(49)

Category: Yope Stories
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>