ေလးႏွစ္ခြဲအရြယ္ကတည္းက သရုပ္ေဆာင္လုပ္ခဲ႔ၿပီး မုန္႔စားဖို႔ထက္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ဖို႔ပဲ ပူဆာခဲ႔တယ္

ေလးႏွစ္ခြဲအရြယ္ကတည္းက သရုပ္ေဆာင္လုပ္ခဲ႔ၿပီး မုန္႔စားဖို႔ထက္ ရုပ္ရွင္ရိုက္ဖို႔ပဲ ပူဆာခဲ႔တယ္လို႔ ေျပာခဲ႔တဲ႔ အိစိေကြး YOPE RED CHAIR ေမးခြန္းေတြကို ဘာျပန္ေျဖခဲ႔သလဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com

(90)

Category: Red Chair
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>