ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔ ျပန္ေတြ႔ရင္ ဘာလုပ္မလဲ?

ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔ ျပန္ေတြ႔ရင္ ဘာလုပ္မလဲ? ………………………………………………….. လူတိုင္းမွာ အခ်စ္ေဟာင္းဆိုတာ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ားမေတာ္တဆ လမ္းမွာ ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔ ျပန္ေတြ႔ခဲ႔ရင္ ဘာလုပ္မယ္ထင္လဲ? www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv

(47)

Category: Brave Voices
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>