ကၽြန္ေတာ္အၿပံဳးေၾကာင့္ ဖုိးၿပံဳးခ်ိဳလို႔ နာမည္ေျပာင္ေပးၾကတယ္ ဆိုတဲ့ ဇြဲျပည့္

အဆိုေတာ္ ဇြဲျပည္႔က သူ႔အၿပံဳးေၾကာင္႔ သူ႔ကို ဖိုးၿပံဳးခ်ိဳလို႔ နာမည္ေျပာင္ေပးထားတယ္တဲ႔။ သူေျပာသလို သူ႔အၿပံဳးက တကယ္ခ်ိဳရဲ႕လား။ ေနာက္ထပ္ထူးျခားတဲ႔ေမးခြန္းေတြကို သူဘယ္လိုေျဖထားေသးသလဲ။ www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzimaburmese.com www.mizzima.tv

(75)

Category: Red Chair
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>