ေအာင္သူဆိုတာ ျမန္မာ႔ေဘာလံုးေလာကရဲ႕ စံခ်ိန္ရွင္ လူငယ္ေဘာလံုးသမားေတြရဲ႕ အိပ္မက္ ျမန္မာ႔ေဘာလံုးေကာင္းကင္ေပၚက အျမင္႔ပ်ံငွက္တစ္ေကာင္ သူ႔ရဲ႕သမိုင္းအစကို ျပန္ၾကည္႔ရင္ေတာ႔ www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com

(9)

The Route of a Bird_Presented by YOPE

| Uncategorized | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>