္RED CHAIR MEETS CHAN MYAE OO(PROJECT K)

Project -K အဖြဲ႕က Dancer ခ်မ္းေျမ႕ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Dancer ေတြကို ႏွိမ္ခ်င္ၾကတယ္လို႔ Red Chair မွာေျပာခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ သူဘာေတြေျပာထားေသးသလဲသိခ်င္ရင္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ဖြင္႔ၾကည္႔လိုက္ေနာ္။ www.yope.com.mm www.mizzima.com www.mizzima.tv www.mizzimaburmese.com

(35)

About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>