သူတို႔ေျပာတဲ့ သူတို႔ေလာက

ျမန္မာႏိုင္ငံက Hip Hop ဂီတက လူငယ္ေတြအၾကားမွာ ေရပန္းအစားဆံုး ဂီတအမ်ိဳးအစားပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြ ဘာလို႔ Hip Hop Music ကို လုပ္ေနတာလဲ? ျမန္မာလူငယ္ေတြရဲ႕ Hip Hop ေနထိုင္မႈပံုစံက ဘယ္လိုရွိသလဲ? လူငယ္ႀကိဳက္ Hip Hop အဆိုရွင္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ G-Tone နဲ႔ လန္ဘားက ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေျပာထားပါတယ္။

(42)

Category: Yope Stories
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>