ေၾကးစားအမ်ိဳးသမီး ကာ႐ိုက္တာနဲ႔ တူတယ္လို႔ ေျပာလာရင္ ေက်နပ္တယ္….

က်ရာဇာတ္ရုပ္မွာ သရုပ္တူခ်င္ၿပီး ေၾကးစားအမ်ိဳးသမီးကာရိုက္တာေတြမွာ ပီျပင္တယ္လို႔ ေဝဖန္ခံရရင္လည္း ဝမ္းသာေက်နပ္ပါတယ္လို႔ ေအးျမတ္သူကေျပာပါတယ္။ Red Chair ရဲ႕ေမးခြန္းေတြကို သူဘယ္လိုမ်ားေျဖထားသလဲ?

(61)

Category: Red Chair
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>