ဟာသ စာေပေတြေရးေနေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ဘ၀က ေပ်ာ္စရာေကာင္းရဲ႕လား?

Yope ပရိသတ္ၾကီး ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတဲ့ သူကေတာ့ စာေရးဆရာ အၾကည္ေတာ္ပါ။ Yope star အစီအစဥ္ကေန ဆရာ့ကိုေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ဆရာ ဘယ္လိုေျဖေပးထားတယ္ဆိုတာ ၾကည့္ရႈေပးပါဦး….

(122)

Category: Red Chair
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>