ရန္ကုန္ရဲ႕ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ?

ရန္ကုန္မွာ အိမ္ကေနလမ္းေပၚထြက္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို လူတိုင္းႀကံဳေတြ႕ခံစားရမွာပါ။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ရန္ကုန္လူထုအတြက္ေတာ့ တကယ္႔စိန္ေခၚမႈႀကီးပါပဲ။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားမလဲ၊ ၾကည္႔လိုက္ၾကရေအာင္………..

(16)

Category: Yope Stories
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>