ဘာေၾကာင့္သင္ဟာ X-Box ရဲ႕ ပရိတ္သတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတာပါလဲ?

ဒါေၾကာင့္ နာမည္ႀကီး စတား X-Box ကိုယ္တိုင္ကို ေမးၾကည့္ရာ X-Box ဟာ မိသားစုတန္ဖိုးေတြအေၾကာင္း၊ သူ Hip-Hop အေပၚ သံေယာဇဥ္နဲ႔ ဒုတိယေျမာက္ Album အေၾကာင္း ေျပာလာပါတယ္။ ၾကည့္ၾကရေအာင္ …

(39)

Category: Red Chair
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>