တက္တူး အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုရပ္တည္မလဲ?

ယေန႔ေခတ္မွာ အနာဂါတ္တစ္ခုကို ပုံေဖာ္ျခင္းဟာ စိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္ သင့္ရဲ႕အိပ္မက္ေတြေနာက္လိုက္ရင္း
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဘယ္လိုရပ္တည္မလဲ။ သက္ႏြယ္ပင္ဟာ ဒီစိန္ေခၚမႈကို ယူရင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အသက္ငယ္ဆုံး အမ်ိဳးသမီး Tattoo Artist ျဖစ္လာပါတယ္။ သူမရဲ႕ဇတ္လမ္းကေတာ့……..

(52)

Category: Yope Stories
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>