ခ်စ္တယ္လို႔ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ?

“ခ်စ္တယ္လို႔ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ? ” ဒါဟာ တကယ့္စိန္ေခၚမႈၾကီးတစ္ခုေနာ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ကိုယ္သင္ ျပင္ဆင္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့
မခက္ပါဘူး။ ကဲ… ၾကည့္ရေအာင္…………

(19)

Category: Yope Tips
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>