ကြမ္းစားသူရဲ႕ အနမ္း ဘယ္သူခံမလဲ အပိုင္း (၂) Betal Story Part 2

ကြမ္းစားတတ္တဲ့ ေကာင္ေလးေတြ လာနမ္းရင္ လက္မခံဘူး ေနာက္တစ္ခါဆိုရင္ေတာ့ အျပတ္ပါပဲလို႔ yope က ေမးျမန္းထားတဲ့ မိန္းကေလးေတြက ဆိုပါတယ္။ ကဲ ဒါဆိုရင္ ကြမ္းစားတတ္တဲ့ ကိုကိုေတြ ဘယ္လိုမ်ား လုပ္ၾကမလဲ၊ မိန္းကေလးေတြကေကာ ကိုယ့္ေကာင္ေလးေတြ ကြမ္းမစားေအာင္ ဘယ္လို တိုက္တြန္းမလဲ။ YOPE ပရိသတ္ႀကီး ေျဖၾကည့္ၾကပါဦး။

(71)

Category: Brave Voices
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>